שלום אורח, התחבר
פולים קפה

ברוכים הבאים לחנות האינטרנט של פולים, המפעל והחנות נמצאים במפרץ חיפה, קצנשטיין 3, מוזמנים להגיע, להריח, לטעום ולנשום קפה איכותי.. הקפה הטוב ביותר!

בחר קטגוריה
   פולי קפה
   קפסולות קפה
   מכונות קפה
   מקציפי חלב
   חליטות תה
   מוצרים משלימים
   מבצעים
   שירות לעסקים

מאמרים
  מי אנחנו
  מקרא קפה
  סוג חומר הגלם בקפה
  סוגי מכונות קפה
  קפה והעולם
  מתכונים לקפה קר
  ניקוי מכונת קפה
  הוראות שימוש במקינטה

תקנון האתר


תקנון ותנאי שימוש באתר "פולים קפה- Pullim Coffee

כללי:

1. אתר האינטרנט "Pullim Coffee " מופעל באמצעות חברת א.ש. פולים קליית
קפה בע"מ ח.פ. 51-527005-6 ( להלן: "חברת פולים"). מושבה של חברת פולים
הינו ברחוב קצנשטיין 3 מפרץ חיפה ופרטי ההתקשרות עימה הינם:

טל': 04-6205059 ;

פקס:04-6595935

אי מייל: pullim.sale@gmail.com

אתר אינטרנט: http://pullim-coffee.com/
שעות פעילות החברה הינם בימים א-ה' בשעות 09:00-17:00, ימי שישי וערבי חג
בשעות 09:00-12:00.
2. חברת פולים הינה חברה העוסקת בייצור, שיווק ומכירה של פולים של קפה , לרבות
טחינת פולי קפה ומכירת כל המוצרים הנלווים לקפה, בין היתר, מכונות קפה,
מקציפי חלב ומקינטות, אביזרים ומוצרים נלווים בתחום הקפה.
3. תקנון ותנאי השימוש האתר נועד להסדיר את התנאים החוזיים והמשפטיים בין
חברת פולים לבין הלקוחות, הרוכשים והמשתמשים באתר, לרבות חובות
והתחייבות חברת פולים כלפי לקוחותיה, רוכשים ומשתמשים באתר, במידה וככל
שאלה קיימים, וכן את החובות והזכויות של לקוחות חברת פולים, רוכשים,
ומשתמשים (ייקראו להלן: "הלקוחות") כלפי חברת פולים. תקנון זה מהווה הסכם
מחייב לכל דבר ועניין את הלקוחות ותנאי לביצוע לביצוע רכישות ו/או הזמנות הינו
הסכמה לתקנון זה. בהעדר הסכמה כאמור מצד הלקוחות לתקנון רשאית חברת
פולים על פי שיקול דעתה הבלעדי לסרב ליתן שירות ו/או הסכמה לביצוע רכישה ו/או
הזמנה כלשהם מכל סוג ו/או מין, לרבות מתן שירות כלשהו.
4. האתר הינו של חברת פולים ושייך לה בלעדית, לרבות כל התכנים ו/או הפרסומים
ויהיו רכושה הקנייני הבלעדי והייחודי. ללקוחות ו/או מי מטעמם אסור בתכלית
האיסור לפרסם ו/או להעתיק ו/או לעשות שימוש כלשהו מכל סוג בתמונות ו/או
בחומרים ו/או במסמכים ו/או דבר כלשהו מכל סוג ו/או מין הקיים ו/או עלה ו/או נמצא
באתר בכל זמן נתון.
5. השימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה ולתנאיו, מאשר ומצהיר כי קרא בעיון את
התקנון וכי לא יהיו לו טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלשהן כנגד חברת פולים
ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמם.
6. התקנון ותנאי השימוש הינו מופנה לגברים ולנשים כאחד, והשימוש בלשון זכר הינו
לשם הנוחות בלבד.

2

7. הרכישה ו/או השימוש באתר הינה לאזרחי ותושבי מדינת ישראל שגילם
מעל 18 שנים.
8. השימוש והרכישה באתר הינם לאנשים פרטיים ואינו מיועד לחברות ו/או לקמעונאים
והחברה רשאית למנוע ו/או לא לספק לחברות ו/או לקמעונאים מוצרים ו/או סחורות
הנמכרות באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
9. חברת פולים רשאית לשנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את
המחירים, הספקים, המוצרים, זמני אספקת המוצרים ואיכותם וזאת בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי, לשוק, לזמינות המוצרים, לאיכותם, לטיבם, לצורתם, הכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי וללא כל צורך להודיע על כך מראש וללקוחות לא יהיו כל תביעות ו/או
דרישות ו/או טענות כלשהם כנגד חברת פולים ו/או מי מטעמה.

10. הלקוחות מתחייבים בעת ביצוע הזמנתם לבדוק את המחיר ואת יחידת
המשקל הנרכשת, שכן מחירת המוצרים יכולה שתהא בגרם, קילו, יחידות,
קופסאות,מארזים וכיוצא בזה ולא תשמע כל תלונה ו/או טענה בעניין זה. המשקלים
הם משקלים במשקל נטו.
11. הלקוחות מאשרים ונותנים את הסכמתם בכתב לשליחת פרסומים ו/או
מבצעים /ואו הטבות ו/או דיוור פרסומי לפרטים ו/או דואר "ספאם" שאלה יימסרו על
ידו בעת ביצוע הרכישות, לרבות בהתאם לחוק "הספאם", הלקוחות מוותרים על כל
תביעה ו/או דרישה כלשהיא בגין כך, לרבות מכח סעיף 30 א' לחוק התקשורת (בזק
ושידורים), תשמ"ב- 1982 (חוק הספאם).
12. תמונות באתר הינם להמחשה בלבד ולהצגתם בלבד ואין בהם בכדי להטיל
אחריות כלשהיא על החברה לגבי טיב המוצרים, איכותם ו/או המצאותם לאספקה
לללקוחות.
13. חברת פולים רשאית לסרב ליתן שירות ו/או לספק מוצר על פי שיקול דעתה הבלעדי
וללא כל מתן הסבר, בפרט כאשר הלקוחות הינם לקוחות שפגעו בחרת פולים ו/או
בשמה הטוב ו/או במוניטין שלה, יצרו חוב שלא נפרע מיידית לחברת פולים, שימוש
שלא בהתאם להוראות במוצרים וכיוצא בזה.
14. חברת פולים רשאית להקים מועדון לקוחות, זהות הלקוחות, תנאיו ואופן יישום
מועדון הלקוחות ייקבעו באופן בלעדי על ידי חברת פולים על פי שיקול דעתה. חברת
פולים ראשית לסגור את מועדון הלקוחות ו/או סוג ההטבות שיינתנו למועדון
הלקוחות, הכל בהתאם ועל פי שיקול דעתה של חברת פולים וללא כל הודעה
מוקדמת.

3

מועדי אספקה ואזורי אספקה

15. הזמנות באתר ו/או בטלפון ו/או בכל אמצעי אחר המוסכם על ידי חברת
פולים יסופק כדלקמן: כל מוצרי הקפה, לרבות פולים, קפה טחון, קפסולות יסופקו
תוך 4 ימי עסקים מרגע ביצוע התשלום וכל יתר המוצרים, לרבות מכונות קפה,
מקציפי חלב וכיוצא בזה יסופקו תוך 14 ימי עסקים מרגע ביצוע התשלום.
16. מובהר ומודגש כי זמן ההספקה יכול להתארך בנסיבות שאינם בשליטת
חברת פולים וזמני האספקה בסעיף 15 דלעיל מתייחסים לתחומי מדינת ישראל (
לא כולל יישובים ו/או מושבים בתחום הקו הירוק, שאזי זמני האספקה יתאומו באופן
אישי). הלקוחות פוטרים את חברת פולים בגין איחור באספקת המוצרים ולא יהיו
להם כל טענות ו/או תביעות כלשהם כנגד חברת פולים בגין עיכוב בקבלת המשלוח.
17. הלקוחות מתחייבים לקבל את הסחורה ו/או למסור לחברת פולים את
המקום למסירת הסחורה. מסרו הלקוחות מקום למסירת הסחורה ו/או לא היה
במקום בכדי לקבלה ו/או לא ניגש לדואר ישראל לקבלה, הסחורה תושאר במקום
ללא השגחה ו/או תיוותר בדואר ישראל ולא יהיו ללקוחות כל טענה ו/א תביעה ו/או
דרישה כלשהיא לאי אספקת הסחורה ו/או לטיבה ו/או לאיכותה.
18. לעניין זה יום עסקים הינו בין הימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00 לא כולל
ימי שישי, שבתות, ערבי חג וחג.
19. אזורי אספקה הינם ברחבי מדינת ישראל. חברת פולים רשאית על פי שיקול דעתה
הבלעדי לשנות את אזורי האספקה על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל הודעה
מוקדמת.
20. חברת פולים רשאית לדחות ו/או לשנות את מועדי האספקה בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי והייחודי וזאת בהתאם לצרכיה ושיקוליה הבלעדיים. הזמנה/
רכישה/שירות שהיא אינה בתחומי האספקה של חברת פולים לא תחשב כהזמנה
ו/או רכישה ו/או שירות וחברת פולים לא תהא מחוייבת לספק הזמנה/רכישה/שירות
זה.
21. החברה רשאית להגביל משלוחים אך ורק החל ממגבלת סכום רכישה
מינימלי לרכישה בודדת ולשנות מגבלה זו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
22. סכום הזמנה מינימלי להזמנה הינו בסך של 100 ש"ח לא כולל משלוח.
הזמנה מעל 400 ש"ח לא תחויב במשלוח.

אבטחת מידע

4

23. חברת פולים משתמשת באבטחת מידע משוכללת ועושה בכל ביכולתיה על
מנת לשמור על פרטיות הלקוחות והרוכשים. יחד עם זאת היות והמדובר במידע
ובמאגרים ממוחשבים ונמצאים ברשת, החברה אינה יכולה להתחייב שמידע
שיימסר באתר על ידי הלקוחות יהיה חסין ומוגן באופן מלא ומוחלט מפני חדירה /וא
ניסיונות חדירה ו/או פריצה של צד ג' כלשהו. על כן, הנכם מסכימים ומאשרים בזאת
כי במידה ותיהיה דליפה ו/או פריצה של המידע שמסרתם לחברת חברת פולים אתם
פוטרים את חברת פולים מכל אחריות כלשהיא, לרבות לנזק, שנגרם ו/או ייגרם
כתוצאה מפריצת ו/או דליפת מידע זה ולא יהיו לכם כל טענות ו/או תביעות ו/או
דרישות כלשהן מכל סוג ו/או מין כנגד חברת פולים.

מבצעים/הנחות/ הטבות

24. החברה רשאית אך אינה חייבת לפרסם מבצעים, הנחות, הטבות על פי
שיקול דעתה הבלעדי ועל פי צרכיה ושיקוליה, והיא רשאית להגבילם בזמן, סחורה,
סכום רכישה, הגבלת כמות וכיוצא בזה.

ביטולים/ החזרות

25. הרוכש מתחייב לבדוק את הסחורה מייד עם קבלתה ולפעול לשמור עליה בהתאם
לנדרש. כל בקשה לביטול/ החזר/ טענות ביחס לטיב הסחורה וכיוצא בזה יתקבלו
אך ורק עד 24 שעות ממועד קבלת הסחורה. לא התקבלו תלונות ו/או בקשות בתוך
המועד הנ"ל, החברה תראה בכך שהסחורה הינה תקינה וראויה ובהתאם להזמנת
הלקוחות ולשביעות רצונם המלאה.
26. מודגש כי לא יהיו ביטולים ו/או החזרות ו/או זיכויים בגין מוצרים שנטחנו
בהזמנה אישית וכן בגין מוצרים פתוחים ו/או שנעשה בהם שימוש ושלא באריזתם
המקורית בהתאם לתקנות הגנת הצרכן ( ביטול עסקה), תשע"א. במידה ומגיע
ללקוחות החזר/ זיכוי, אלה יבוצעו בהתאם לאמצעי התשלום ששולם בניכוי עמלה
כדין. בנוסף, מודגש כי לא יהיו החזרות ו/או ביטולים ו/או זיכויים על פולי קפה, קפה
טחון על כל סוגיהם השונים מכל סיבה שהיא.

27. פולים ( מוצר חקלאי)

5

השימוש בפולים הינו מחייב שימוש מקצועי במכונות המיועדות לטחינת פולי קפה.
השימוש בפולי הקפה הינם אך ורק למטרה לשמם נרכשו. כל שימוש כלשהו שלא
למטרה הספציפית של פול הקפה ו/או שימוש לא מקצועי הן באמצעות אדם
המוסמך לכך והן באמצעות מכונות ייחודיות, מקצועיות התואמות והמתאימות
לטחינת פולי הקפה שנרכש יפטור את חברת פולים מכל אחריות כלשהיא לטיב
המוצר, איכותו, שימושו וכן יפטור מכל אחריות כלשהי מכל סוג שהוא מין כלשהם,
לרבות לאחריות בגין כל נזק שייגרם ללקוחות ו/או מי מטעמם.
מודגש כי הפולים הינם מוצר חקלאי, ובשל כך טיב, איכות , גודל, טעם הפולים
יכול להשתנות מפעם לפעם בהתאם לייצור הפולים והלקוחות פוטרים את חברת
פולים מכל אחריות שהיא לטיב, גודל, איכות וטעם הפולים.

28. טחינת קפה

הקפה הטחון הינו אך ורק בהתאם לשימוש הקפה בהתאם להזמנת הלקוחות
ולמטרות שלשמן הם נרכשו. הלקוחות מתחייבים לבדוק היטב בטרם הזמנתם את
סוגי הקפה ושימושיו!! רק למטרה לשמם נרכשו.כל שימוש כלשהו שלא למטרה
הספציפית של פול הקפה ו/או הקפה ו/או הקפה הטחון ו/או שימוש לא מקצועי הן
באמצעות אדם המוסמך לכך והן באמצעות מכונות ייחודיות, מקצועיות התואמות
והמתאימות לשימוש בקפה טחון שנרכש יפטור את חברת פולים מכל אחריות
כלשהיא לטיב המוצר, איכותו, שימושו וכן יפטור מכל אחריות כלשהי מכל סוג שהוא
מין כלשהם, לרבות לאחריות בגין כל נזק שייגרם ללקוחות ו/או מי מטעמם.
איכות טחינת הקפה והטעם יכול להשתנות מפעם לפעם בהתאם לאיכות הפולים
ואופן טחינת הפולים.

29. מכונות קפה/ מקציפי חלב/ מטחנות

מודגש ומובהר כי חברת פולים היא אך ורק מוכרת את מכונות הקפה/מקצפי
החלב/ מטחנות וכל מוצר חשמלי אחר ואין לחברת פולים כל אחריות כלשהיא
מכל סוג ו/או מין כלשהם למכונות, בין היתר, טיבם, שימושם, תקינותם וכיוצא
בזה.
הלקוחות נדרשים לפנות ישירות ליבואן מכונת הקפה/מקציפי חלב/ מטחנות
ולמתחייבים לקרוא בעיון רב את הוראות השימוש ותעודת האחריות של המכונה

6

ולפעול על פיהם בדווקנות מלאה. היבואן מפרסם בתעודת האחריות את תקופה
האחריות ותנאיה וכן את פרטי נותן האחריות, שמה ופרטיה.

הלקוחות מתחייבים לקרוא ולפעול בהתאם להוראות היצרן ותעודת האחריות
והוראות ותעודת אחריות אלה בלבד!!!

30. קפסולות

מובהר ומודגש כי הקפסולות הנמכרות על ידי חברת פולים הינם קפסולות תואמות
ולא מקוריות. על כן, הלקוחות באישור תקנון ותנאי שימוש זה פוטרים את חברת
פולים מכל אחריות כלשהיא לכל נזק מכל סוג /ואו מין כלשהם בגין נזק למכונת קפה
כלשהיא וכן באיכות ובטעם הקפה.

31. תשלום ותנאי תשלום

ברכישת פולים, קפה טחון וקפסולות תנאי התשלום הינם כדלקמן:
רכישה עד לסך של 400 ש"ח לא כולל משלוח עד 3 תשלומים שווים ללא ריבית
והצמדה באמצעות כרטיס אשראי בלבד ומעל 400 ש"ח עד 5 תשלומים שווים ללא
ריבית והצמדה באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
במוצרים חשמליים, כגון מכונות קפה, מקציפים וכדומה תנאי התשלום יופיע בהתאם
לכל מוצר ומוצר.
המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן נאמר אחרת ואינם כוללים שירות
לעסקים.

32. אחריות

האחריות על השימוש באתר הינו על אחריות הלקוחות והמשתמשים בלבד, לרבות
הקלדת הזמנות, בחירות, פרטים אישיים, התאמת המוצר לצורכיו ושימושיו, לרבות
סוג וטעם הקפה וכיוצא בזה ולא יהיו ללקוחות כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות
כלשהן מכל סוג ו/או מין כלשהם.
מודגש כי האחריות לרכישת מוצרים, לרבות התאמת המוצר לצרכיו, שימושיו,
התאמת טעמים וריחות הינה באחריותם הבלעדית של הלקוחות ולא יהיו ללקוחות
כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות.

7

33. דין וסמכות

הדין החל בגין שימוש באתר זה הינו הדין הישראלי בלבד. כל מחלוקת שהיא בגין
ו/או בקשר ו/או המתייחס לשימוש באתר, רכישות, הזמנות, פרסומים וכיוצא בזה
סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה אך ורק לבתי המשפט במחוז חיפה בישראל.

פולים קפה אודות תקנון מפת האתר החשבון שלי צור קשר
חנות וירטואלית זו הוקמה באמצעות: חנות וירטואלית